сертификатът е ihelp: приятелски сертификат за сърцето

В безопасна среда са служителите, клиентите или на гражданите? Фирма или община може да се повиши сигурността на местната общност, за да се получи определено ниво на сигурност.

Като фирма или община получава сертификат?
Задължително условие за дружеството или на общината-осигуряване на по-високо ниво на сигурност за своите служители чрез мобилното приложение е ihelpи обучение по въпроси на околната среда (CPR). Общата цел е да се повиши информираността сред служителите и техните семейства, проблеми на сърдечно-съдови заболявания и по-голяма сигурност в дома и на работата!