Дефибрилатор (aed)

Внезапно спиране на сърцето удари 7 милиона души годишно по целия свят, без предупреждение и без фигурата. Има’с малко време, за да реагират и дори по-малко време да помисля. Това означава, автоматичен външен Дефибрилатор (aed) трябва да бъде удобен, лесен за използване и е готов за удара.